Terminsavgifter:

Lekjudo – 500 kr/termin
Ungdomsgrupp – 700 kr/termin
Tävlingsgrupp – 900 kr/termin
100 kr i familjerabatt/deltagare 
vid 2 eller fler i samma familj.

Varför har vi terminsavgifter?

Judoklubben National är ingen stor förening och vi har utgifter, stora som små. National är en tävlingsinriktad klubb som åker land och rike runt och tävlar eller medverkar på träningsläger, med på dessa evenemang medföljer coacher (som ställer upp ideellt) från klubben och som ser till att ungdomarna presterar så bra de kan.

Givetvis kostar detta pengar som måste in på något sätt. Vi har valt att inte låta ungdomarna sälja bingolotter och andra försäljningsartiklar. Detta gör att vi måste ta ut en avgift så att era barn kan få träna i klubben och själva komma ut på tävlingar, träningsläger, kurser m.m.

Terminsavgiften som ni betalar tycker vi är synnerligen skälig för att barnen skall få träna 1-3 ggr/vecka med mycket kvalificerade tränare, åka på träningsläger där klubben betalar hela eller delar av lägret, kunna utbilda sig till domare, tränare m.m.

Det är därför vi måste få in dessa terminsavgifter varje termin!

Terminsavgiften betalas in på PG: 13 76 35 – 9

OBS! Då det inte finns plats för mer än 10 tecken när man skickar meddelande till mottagaren skriv in barnets namn och om det inte får plats skriv så mycket det går.

Är du osäker så fråga tränaren.

Du som inte betalar terminsavgiften……

  • Är inte medlem i klubben och får därför inte medverka på tävlingar, träningsläger samt utbildningar m.m.
  • Har inte klubbens försäkringsskydd under träningarna.
  • Får inte gradera dig.
  • Är oschysst mot alla dina kompisar som betalar.

Träning